Nauka w sporcie bez granic

Europejska Akademia Sportu Landu Brandenburgia (ESAB) jest podmiotem świadczącym usługi edukacyjne w zakresie sportu, zdrowia i aktywnego spędzania czasu. Celem ESAB jest wspieranie sportu poprzez kształcenie kadr na poziomie zawodowym, średnim i wyższym. ESAB jest również usługodawcą edukacyjnym doskonalącym pracowników i współpracowników organizacji zrzeszonych w Niemieckim Olimpijskim Związku Sportowym oraz Brandenburskim Związku Sportowym. Naszą zaletą jest praca na rzecz całego społeczeństwa – od przedszkoli, poprzez szkoły, aż po studia dwutorowe.

Naszym hasłem jest „kompleksowa edukacja”. W ten sposób oferujemy przyszłościowe, wszechstronne i wysokiej jakości usługi edukacyjne dla sportu. Jako Europejska Akademia Sportu wspieramy ponadto wzajemne zrozumienie, jakość życia oraz rozwój osobisty wszystkich grup społecznych w Niemczech oraz w wymiarze europejskim.

 


„Kompleksowa edukacja"


Dzięki placówkom edukacyjnym ESAB jesteśmy w stanie towarzyszyć zarówno uczniom, studentom, jak również kwalifikującym się trenerom/instruktorom w ich drodze edukacyjnej poprzez licencjonowanie, certyfikowanie wg wytycznych Niemieckiego Olimpijskiego Związku Sportowego oraz zawodowe i wyższe kształcenie w myśl wspierania ich „kariery w sporcie”.

Poprzez doradztwo Kuratorium ESAB oraz członkostwo w Europejskiej Sieci Akademii Sportu nawiązujemy cały szereg kontaktów z partnerami z Europy oraz terenów przygranicznych wnosząc do współpracy swoje kompetencje i oferty. Te partnerstwa powodują, że ważnym fundamentem naszej bieżącej działalności są międzynarodowe programy wspierające rozwój edukacji.